Tel:02-2276 8200

info@danyao-ltd.com

丹耀貿易有限公司

新 產 品

無磨擦  膜片氣缸

最低動作壓力 : 0.015bar

丹耀貿易有限公司

美國戴氏 Deschner 海馬(白馬牌)

KINECHEK系列 Mini-K  高精密穩速控制器

 ♠ 丹耀-首 DESCHNER > ● 美國 Deschner MINI-K 高精密油壓穩速器

 

A12019 

3222-19- 1

25.4

165.4 

54.7 

A12019

3222-19- 1 1/4 

50.8

187.2 

61 

A12019

3222-19- 1 1/2 

76.2

199.7 

67.4 

DUAL SPEED Mini-K系列 前均速-後慢速控制  二合一  精密穩速控制器

3022D-19-1/2、3022D-19-1、3022D-19-1-1/4、3022D-19-1-1/2