Tel:02-2276 8200

info@danyao-ltd.com

丹耀貿易有限公司

新 產 品

無磨擦  膜片氣缸

最低動作壓力 : 0.015bar

KORONA  真空發生器  低消耗空氣量  大吸取流量

♠ 丹耀-首頁 > ★ KORONA氣缸 3/2、5/2、5/3電磁閥、真空發生器、接頭 氣壓自動化產品

創新品質、技術、服務、信譽保證

丹耀貿易有限公司

型號 : VLPS-6P & VLPS-12P

使用壓力範圍: 6 Bar ( G1/8 )

最高真空度 : 0.84  Bar ( 630 mmHg )
最大空氣消耗量 : 36 & 72 l / min      ( G3/8 )消音器

最大吸取流量 :   108 & 220 l / min    ( G3/8 )

型號 : VSM-12

使用壓力範圍: 3.8 Bar ( G1/8 )

最高真空度 : 0.84  Bar ( 660 mmHg )
最大空氣消耗量 : 77 l / min      ( G3/8 )消音器

最大吸取流量 :    220 l / min     ( G3/8 )

型號 : VXS-12

使用壓力範圍: 6 Bar ( G1/8 )

最高真空度 : 0.93  Bar ( 697 mmHg )
最大空氣消耗量 : 72 l / min     ( G3/8 )消音器

最大吸取流量 :    160 l / min    ( G3/8 )

型號 : VXP- 4

使用壓力範圍: 6 Bar ( G1/4 )

最高真空度 : 0.92  Bar ( 690 mmHg )真空表牙口 G1/4
最大空氣消耗量 : 68 l / min      ( G1/2 )消音器

最大吸取流量 :     260 l / min    ( G1/2 )

型號 : VIP- 10

使用壓力範圍: 4 Bar ( G1/4 )

最高真空度 : 0.9  Bar ( 675 mmHg )真空表牙口 G1/4
最大空氣消耗量 : 193 l / min      ( G1/2 )消音器

最大吸取流量 :     440 l / min      ( G1/2 )

型號 : VIP- 12

使用壓力範圍: 4 Bar ( G1/4 )

最高真空度 : 0.9  Bar ( 675 mmHg )真空表牙口 G1/4
最大空氣消耗量 : 240 l / min      ( G1/2 )消音器

最大吸取流量 :     590 l / min      ( G1/2 )

型號 : VIP- 16

使用壓力範圍: 4 Bar ( G1/4 )

最高真空度 : 0.9  Bar ( 675 mmHg )真空表牙口 G1/4
最大空氣消耗量 : 240 l / min      ( G1 )消音器

最大吸取流量 :     900 l / min      ( G1 )

型號 : VIP-  32

使用壓力範圍: 4 Bar ( G3/8 )

最高真空度 : 0.9  Bar ( 675 mmHg )真空表牙口 G1/4
最大空氣消耗量 : 500 l / min        ( G1-1/2 )消音器

最大吸取流量 :    1,580 l / min      ( G1-1/2 )

型號 : VILP-  4

使用壓力範圍:6 Bar ( G1/4 )

最高真空度 : 0.92  Bar ( 690 mmHg )真空表牙口 G1/4
最大空氣消耗量 : 68 l / min        ( G3/4 )消音器

最大吸取流量 :    300 l / min       ( G3/4 )

型號 : VILP-  8

使用壓力範圍:6 Bar ( G1/4 )

最高真空度 : 0.92  Bar ( 690 mmHg )真空表牙口 G1/4
最大空氣消耗量 : 138 l / min        ( G3/4 )消音器

最大吸取流量 :     500 l / min       ( G3/4 )

型號 : VILP-  12

使用壓力範圍:6 Bar ( G3/8 )

最高真空度 : 0.92  Bar ( 690 mmHg )  真空表牙口 G1/4
最大空氣消耗量 : 270 l / min        ( G3/4 )消音器

最大吸取流量 :     900 l / min       ( G3/4 )

型號 : VILP-  16

使用壓力範圍:6 Bar ( G3/8 )

最高真空度 : 0.92  Bar ( 690 mmHg )真空表牙口 G1/4
最大空氣消耗量 : 270 l / min          ( G1-1/2 )消音器

最大吸取流量 :     1,050 l / min       ( G1-1/2 )

型號 : TCV20HS

使用壓力範圍: 6 Bar ( G3/8 )

最高真空度 : 710 mmHg)
最大空氣消耗量 : 180 l / min    消音器: G1/2

最大吸取流量 :  240 l / min   G3/8